facebook
user
Bine ai venit!

Termeni si conditii

1.Informatii generale

Clauzele prezentate mai jos sunt valabile pentru achizitii standard si pot fi modificate fara o notificare prealabila. Eventualele modifcari pot face obiectul unui contract sau a unei oferte special. Contractele sau ofertele devin operative doar la data emiterii acestora sau pe perioada de valabilitate inscrisa in oferta sau contract. Orice intelegere devine valabila doar dupa confirmarea acesteia in scris. Continutul site-ului grimagh.ro, se afla sub rezerva erorilor de tipar si a limitelor tehnice.


2. Calitatea produselor

Calitatea si conformitatea produselor, sunt prevazute in specificatiile si standardele tehnice ale producatorului (certificate de calitate/conformitate, fise tehnice). Reclamatii legate de calitatea sau conformitatea produselor se in termen de 3 zile fata de momentul livrarii.

3. Garantia produselor

Produsele in garantie beneficiaza de servicii de reparare sau inlocuire, doar daca se face dovada posesiei facturii de achizitie si a certificatului de garantie eliberate de catre vanzator. Timpul de solutionarea reclamatiilor, conform prevederilor legale in vigoare, este de min. 48 de ore dar nu mai tarziu de 2 luni de la momentul inregistrarii reclamatiei.

4. Returul produselor

Returul marfurilor se face numai dupa instiintarea si obtinerea acordului Vanzatorului .
Vanzatorul nu are nici o raspundere pentru cazul in care marfurile livrate nu corespund scopului pentru care au fost achizitionate de catre Cumparator.
 

5. Livrarea produselor
Livrarea comenzilor este gratuita in Bucuresti si Constanta, pentru comenzi mai mari de 250 Lei. Pentru comenzi mai mici de 250 lei si pentru provincie (mai putin Constanta), cumparatorul achita transportul; acesta poate fi maxim 8% suplimentar fata de valoarea comenzii. Pentru produsele din stoc livrarea se va face in termen de :
- maxim 24 h in Bucuresti si Contanta;
- maxim 72 h in provincie.
 

6. Receptia produselor

Cumparatorul are obligatia de a face receptia cantitativa si calitativa a marfii, in prezenta reprezentantului vanzatorului. La receptia marfii, cumparatorul are obligatia de a trece pe documentele de livrare urmatoarele informatii:
- semnatura , numele in clar si stampila firmei ;
- semnatura , numele in clar si datele de identificare ( serie , numar CI si CNP

Vanzatorul va remedia eventualele neconcordante cantitative sau calitative constatate de cumparator in momentul receptiei daca se dovedeste ca poarta responsabilitatea acestor neconcordante .

7. Preturi si modalitati de plata

Preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA.
Pretul produselor este cel indicat in documentul de insotire al marfii .
Preturile pot fi modificate pe perioada valabilitatii daca intervin cauze independente de vointa Vanzatorului, cum ar fi : majorari ale taxelor si impozitelor, ale cursului de schimb valutar (peste 2%) sau cresterea preturilor de catre producatori .
Modalitati de plata acceptate in raport cu particularitatile fiecarui client : numerar, ordin de plata sau fila CEC .
Termenul de plata este negociabil conform unei intelegeri (contract).

6. Penalizari
Cumparatorul va datora Vanzatorului penalitati de 1% pe zi de intarziere, din valoarea facturii neachitate, fara a fi nevoie de vreun preaviz sau indeplinirea altei formalitati.
Dupa trecerea a 90 de zile de intarziere, calculate de la data scadentei, penalitatile sunt de 2% pe zi de intarziere din valoarea facturii neachitate, in aceleasi conditii specificate mai sus.

7. Dreptul de proprietate

Toate marfurile livrate de Vanzator Cumparatorului raman in proprietatea Vanzatorului pana la achitarea tutror obligatiilor de plata ale acestuia, chiar si in cazul in care unele facturi au fost deja achitate.
In cazul platii facturilor prin fila(e) CEC sau trata se considera achitate datoriile catre Vanzator abia dupa incasarea banilor si nu la data predarii filei CEC sau tratei.
In cazul in care marfa este vanduta mai departe, toate creantele pe care Cumparatorul le dobandeste prin vanzarea marfii Vanzatorului se considera cesionate acestuia pana la plata tuturor facturilor.

8. Litigii
In cazul oricaror neintelegeri care se vor ivi in cursul executarii prezentului contract, se va incerca rezolvarea lor pe cale amiabila. In caz de litigiu, partile accepta competenta instantelor judecatoresti de la sediul Vanzatorului.

9. Dispozitii finale
Daca orice prevedere de mai sus este sau devine nula, celelalte prevederi raman valabile. Orice prevedere nula va fi supusa substituirii cu o prevedere similara in sensul sau scopul celor de mai sus.